Jesenja obrada zemljišta

Posle jesenje žetve, pred nama je vrlo odgovoran posao vezan za pripremu zemljišta za setvu ozimih strnina. Za uspešnu setvu neophodno je uraditi dobru pripremu parcela.

U svetu je prisutan trend konzervacijskih sistema obrade, koji podrazumevaju primenu savremenih mašina za tu namenu. Te mašine su multifunkcijskog sistema, što znači da imaju radne organe za podrivanje, tanjiranje i paker-valjke. Ovi sistemi mogu da sačuvaju vlagu za nicanje, koja u vreme setve može biti deficitarna. Ove mašine su primenjive samo na velikim parcelama zato što njihove prohode na parceli treba ukrstiti, što na malim površinama nije moguće.

izvor: rtv.rs

U poslednje vreme na našim parcelama je prisutan trend upotrebe tanjirača za redukovanu obradu. Zahvaljuijući upotrebi tanjirača, proizvođaći skraćuju vreme obrade, ali zaboravljaju da se ni ova operacija ne može izvesti bez ukrštenih prohoda i bez teških tanjirača. Tanjirače koje se sve češće viđaju na našim poljima ne spadaju u kategoriju teških oruđa. Kod redukovane pripreme se ne dobija pravilno uspostavljen vodno-vazdušni režim i biljke u ekstremnim uslovima kao što su suša ili prevelika vlažnost, nemaju mogućnost da se sopstvenim snagama nose sa tim nedaćama. U zemljama EU proizvodjači su novčano stimulisani da primenjuju redukovane sisteme obrade, iako je prisutna žal za plugovima.

Ono što je važno istaći jeste da treba pokloniti pažnju pravilnom odabiru vrste i doze mineralnog hraniva po jedinici površine. Dobro izbalansirana mineralna ishrana osnovni je preduslov dobrih prinosa. Suprotno, loša mineralna ishrana može naneti štete proizvođačima kako u smanjenju prinosa, tako i u povećanju troškova, što za posledicu ima manji profit.

izvor: poljoinfo.com

Da bi izabrali pravu vrstu i dozu hraniva, u ovom periodu treba uzeti uzorke zemljišta i dati ih na analizu. Osnovne analize zemljišta ukazuju kako bi u naredne četiri godine trebalo primenjivati mineralna hraniva. Analize se rade u relevantnim laboratorijama Poljoprivredne stručne službe ( bivši Instituti i Stanice). Putem ovih analiza, svaki proizvođač upoznaje svoju parcelu i kontrolisano vrši ishranu gajenih biljaka, što se naravno višestruko vraća kroz veće prinose. Ne treba zaboraviti da se kontrolisanom i izbalansiranom mineralnom ishranom smanjuje zagađenje životne sredine – zemljišta, koje nam je svima u interesu.

Poruka proizvođačima pred jesenju obradu zemljišta za setvu jeste da remontuju svoje plugove, da ih pravilno našteluju i da pristupe plitkom oranju koje je najbolje kao osnovna obrada zemljišta za setvu ozimih strnina. Posle plugova, dan ili dva nakon što se površinski sloj zemlje stabilizuje, treba upotrebiti setvospremače ili drljače sa rotorima da bi se finiširao setveni sloj. Setveni sloj treba pripremiti na dubini od 8-10 cm, ne dublje. U slučaju suve jeseni, savetujem vam da sačekate kišu, pravilno pripremite parcele i uradite setvu, nego da po svaku cenu pripremu vršite tanjiračama.

Dipl.ing. Dejan Čorogar
Delta Agrar
Menadžer za razvoj voćarstva u kooperaciji

Podeli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.