Zaštita jabuke od truljenja u skladištu

Jabuka je u intenzivnom voćarstvu najvažnija vrsta, ne samo kod nas, već i u čitavoj Evropi. Za poslednjih 20 godina površine pod intenzivnom proizvodnjom ove voćne vrste značajno su se povećale. Zahtevi tržišta za proizvodnjom su visoki i moguća je prodaja samo kvalitetnih i zdravih plodova, odnosno plodova bez oštećenja od bolesti i štetočina.
jabuka1

U danima koji dolaze, kada se proizvođači jabuke spremaju za berbu ranih sorti, a kasnije i ostalih, hteo bih da podsetim na važnost očuvanja zdravih plodova u skladištu i način na koji se to postiže.

Jedan od najznačajnijih uzroka smanjenja kvaliteta ploda jabuke jesu bolesti koje prouzrokuju fitopatogene gljive. Ekonomski gubici koji nastaju kao posledica delovanja fitopatogenih gljiva posle berbe, često su veći od gubitaka u procesu proizvodnje.

Kao najznačajniji patogeni plodova jabuke u skladištu javljaju se sledeće gljive: Botrytis cinerea, Monilinia sp., Penicillium expansum, Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria alternata, Cladosporium herbarium.

Da bi se produžio rok trajanja plodova i povećala zdravstvena ispravnost svežeg voća primenjuju se brojne mere zaštite i očuvanja kvaliteta. One podrazumevaju primenu fungicida i skladištenje u uslovima kontrolisane i modifikovane atmosfere i dr. Najbolji pristup suzbijanju prouzrokovača truleži plodova u skladištima podrazumeva primenu integralnih (agrotehničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih) mera, na način kojim se smanjuju ekonomski gubici i zdravstveni rizici po zdravlje potrošača i životnu sredinu.

Integralna zaštita bilja, jeste održivi pristup u suzbijanju štetnih organizama. Ona u suštini predstavlja skup mera dobre poljoprivredne prakse (Good Agricultural Practices – GAP) koje su neophodne u proizvodnji produktivnih i profitabilnih proizvoda na održivi način. U okviru integralne zaštite preporuka je da se prvo primenjuju nehemijski tretmani posle berbe (npr. fizički tretmani ili primena bioloških agenasa). U suzbijanju prouzrokovača truleži u skladištima, tretmani sintetskim antioksidansima za sprečavanje površinskih oštećenja ili drugih poremećaja, nisu dozvoljeni.
jabuka2Primena sredstava za zaštitu bilja u konceptu integralne zaštite moguća je samo onda kada je opravdana i kada se primenjuju maksimalno selektivni, minimalno toksični, najmanje perzistentni i štetni preparati za čovekovo zdravlje i životnu sredinu.

Kako bi se smanjila primena fungicida u cilju suzbijanja skladišnih truleži, plodovi tretirani fungicidima pre berbe ne smeju se tretirati i posle berbe, a doza primene fungicida mora biti prilagođena tako da se postigne adekvatno sprečavanje pojave bolesti, a zadrži minimalna količina rezidua u voću. Rezidue i MRL ne smeju biti više nego u slučaju tretiranja pre berbe.

Poslednjih godina, integralna zaštita dobija sve više na značaju zbog svojih višestrukih prednosti kao što su: proizvodnja bezbedne hrane, očuvanje korisnih organizama, kao i povećanje izvoznog kapaciteta jabuke u našoj zemlji.

Dipl.ing. Dejan Čorogar
Delta Agrar
Menadžer za razvoj voćarstva u kooperaciji

Podeli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.