Značaj veterinarskih službi

Rad veterinarskiih službi regulisan je Zakonom o veterinarstvu iz 2005. godine. Zakon je predvideo da pravno lice koje se bavi uzgojom stoke i stočarskom proizvodnjom može za potrebe sopstvenog stočarstva na farmama u sopstvenom vlasništvu da osnuje veterinarsku službu kao veterinarsku stanicu sa statusom pravnog lica. Juna 2009. godine Delta Agrar je za potrebe sopstvenog stočarstva osnovao veterinarsku službu Delta Vet Med.

Naša veterinarska služba, između ostalog:

1) prati zdravstveno stanje životinja i sprovodi mere profilakse, dijagnostike i terapije u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja;
2) vrši hirurške, porodiljske i druge veterinarske intervencije na životinjama;
3) vrši laboratorijska, rendgenološka i druga specijalistička ispitivanja;
4) sprovodi veštačko osemenjavanje, sprečavanje i suzbijanje steriliteta, povećanje plodnosti, kastraciju i dr;
5) izdaje propisanu dokumentaciju i o tome vodi evidenciju;
6) izdaje uverenja o zdravstvenom stanju životinja;
7) organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih životinja;
8) sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja koje propisuje nadležno Ministarstvo;
9) sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i dezodoraciju objekata i vozila;
10) sprovodi veterinarsko-sanitarne mere u karantinu u unutrašnjem prometu i uvozu;
11) vrši matičenje životinja kao Osnovna odgajivačka organizacija;
12) vrši i druge poslove za koje je registrovana, u skladu sa ovim zakonom.

Veterinarska služba Delta Vet Med sastavni je deo stočarke proizvodnje na imanjima Delta Agrara i svakodnevno sprovodi mere dobre proizvođačke prakse. Sprovođenjem mera zdravstvene zaštite životinja, jedan je od najvažnijih učesnik u lancu proizvodnje zdrave, kvalitetene i bezbedne hrane za ishranu ljudi.

Oktobra 2012. godine učinjen je korak napred za unapređenje stočarstva u Srbiji. Pri Privrednoj komori Srbije osnovana je grupacija veterinarskih službi, koju čini 27 veterinarskih službi. U radu grupacije aktivno učestvuju veterinarske službe svih velikih proizvođača svinjarske, živinarske proizvodnje, tova junadi i proizvodnje mleka: Delta Agrara, PKB-a, Matijević Agrara, Carnexa, Agroživa,Topika, PIK Bečeja, Neoplante, Almexa, Kotlenika, Union MZ-a i druge. Grupacija ima za cilj da predlaže mere za unapređenje rada članica, primenjuje nova tehnološka rešenja u skaldu sa dobrobiti životinja, povećanje konkurentnosti stočarske proizvodnje u Srbiji, zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu i dr.

Prema poslednjim analizama iz juna 2013. godine broj životinja u nadležnosti grupacije veterinarskih službi je sledeći:

– u nadležnosti 20 službi u oblasti svinjarstva nalazi se u proseku 24.000 krmača (učešće 13% u ukupnom uzgoju svinja u Srbiji)
– u nadležnosti 12 službi u oblasti govedarstva nalazi se 20.000 muznih krava (učešće oko 5% u ukupnom uzgoju goveda)
– u nadležnosti 6 službi u oblasti živinarstva nalazi se 592.000 jedinki na podu po veterinarskoj službi. (učešće 13% u ukupnoj živinarskoj proizvodnji-uzgoj živine)
– u nadležnosti 1 službe nalazi se ovčarska proizvodnja sa 2800 ovaca
– u nadležnosti 2 službe odvija se proizvodnja 3.000.000kg ribe na godišnjem nivou.

Srđan Krnjaić
Direktor Delta Vet Med i predsednik Grupacije veterinarskih službi

Podeli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.