Obezbeđenje održivog razvoja

Delta Agrar doo, kao članica Delta Holdinga i jedan od lidera u svim aspektima agrarnih delatnosti, svoju politiku bazira na obezbeđenju održivog razvoja. Najveći izazov naše kompanije je ostvarenje visoke stope rasta proizvodnje bez zagađenja i degradacije, a uz optimalni balans u korišćenju prirodnih resursa. Da bismo odgovorili izazovu, postavili smo principe upravljanja životnom sredinom, kojih se pridržavamo:

 • Farma svinja na imanju Napredak u Staroj Pazovi

  Imanje Napredak u Staroj Pazovi

  Identifikovanje svih aspekata životne sredine, odnosno svih aktivnosti, proizvoda i usluga kompanije, koji imaju uticaja na životnu sredinu, a u cilju sprečavanja njenog zagađenja.

 • Implementacija zakona, propisa i standarda o zaštiti životne sredine, kao i definisanje i primena internih pravila za upravljanje životnom sredinom.
 • Korišćenje najprikladnijih tehnologija za izbegavanje ili smanjenje zagađenja životne sredine.
 • Razvijanje i primenjivanje čistih tehnologija.
 • Očuvanje neobnovljivih resursa, uključujući i energetske izvore kroz zamenu obnovljivim izvorima energije.
 • Obezbeđivanje maksimalnih napora za očuvanje vodnih resursa.
 • Politika zaštite životne sredinePraćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu i to u vodu, zemljište, vazduh.
 • Održivo upravljanje otpadom, koje se ogleda u smanjenju stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada i razvijanju alternative za njihovo ponovno korišćenje.
 • Očuvanje biodiverziteta i poštovanje prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenih područja.
 • Razvijanje i negovanje osećanja odgovornosti za životnu sredinu kod zaposlenih i ukazivanje na potencijalne uzroke negativnih ekoloških uticaja i na racionalno korišćenje resursa.
 • Izveštavanje o svim aspektima zaštite živorne sredine svojih poslovnih partnera i zainteresovanih strana.

Delta Agrar

Podeli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.