Upravljanje otpadom na pravi način

Sve ima svoje mesto za odlaganje, a to nije polje, šuma ili potok

Upravljajne otpadom je obaveza svakog pravnog lica, kao i odgovornog pojedinca.

DrvoNije teško odraditi to na pravi način. Sa jedne strane postoje zakoni i propisi koji pravna lica obavezuju da to pitanje rešavaju na ispravan način, a sa druge strane operateri koji se bave zbrinjavanjem otpada. Vaše je samo da čuvate propratnu papirologiju, u toku cele godine vodite evidenciju otpada i predate sve drugom licu koje će se pobrinuti za to, a Agenciju za zaštitu životne sredine izvestite o tome.

Sprovešćemo Vas kroz ovaj proces kako bi mogli lako to da primenite u svojim radnim jedinicama. Naravno da postoje razlike u odnosu na to kojom se delatnošću bavite, ali uopšteno ovo je recept:

Potrebni sastojci koji se nalaze na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine:

– Zakon o upravljanju otpadom

– Obrazac deo 1 (dnevna evidencija otpada)

– Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

– Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

– DOKO (Dokument o kretanju otpada)
1. Prvo je potrebno odrediti koje vrste otpada generišete na Vašoj lokaciji, zatim kojoj kategoriji pripadaju (Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada). Treba definisati da li je otpad opasan, neopasan ili inertan, a onda kojoj vrsti otpada pripada. Postoje ovlašćene laboratorije koje će to uraditi za Vas;

2. Zatim je potrebno popunjavati obrazac deo 1 za svaku vrstu otpada koja se generiše posebno,tj. voditi evidenciju u toku cele godine kada je otpad nastao, u kojoj količini i na koji način i kada je zbrinut;

3. Za svaku količinu otpada koju predate operateru treba da dobijete DOKO (Dokument o kretanju otpada);

4. Prema deo1 obrascima se formiraju izveštaji na godišnjem nivou za sve vrste otpada posebno;

5. Oni se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;

6. Obrasce ponovo spremite za tekuću godinu, da nastavite gde ste stali i počnete nove evidencije ako treba;

7. U obavezi ste da čuvate svu dokumentaciju minimum 5 godina u slučaju inspekcijske provere.

I to je to, brzo, lako i jednostavno – otpada nema da Vam smeta na lokaciji, ispoštovali ste zakon i nemate više briga po ovom pitanju.

Tim Delta Agrara za zaštitu životne sredine

Podeli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.