Agro buđelar

Uspeh Delta Agrara u proizvodnji svinja

Uspeh Delta Agrara u proizvodnji svinja

Kompanija Delta Agrar uspešno je završila učešće na 82. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.